Co je IMSA

Nezisková organizace International Multi Sports Agency, z. ú. přichází s koncepcí udržitelného rozvoje regionu Jihozápad díky kvalitnímu vzdělávání studentů pro mezinárodní konkurenceschopnost, provozování sportovní činnosti s profesionálním zázemím a souladu s ochranou přírody.

Koncepce

Sport

4 základní vyučované sporty (běžecké lyžování, MTB, golf a snowboard), doplněné biatlonem, silniční cyklistikou a alpským lyžováním. Provoz sportovišť otevřených pro studenty, účastníky sportovních soustředění a širokou veřejnost. Vedení polo- a profi teamů, sportovní management. Organizace sportovních akcí.

Rovná šance

Rovná šance je principem cesty k úspěchu pro všechny talentované studenty bez ohledu na to, z jakých poměrů pochází. Je na studentech, jak zužitkují příležitosti ve vzdělávání i sportu. Pro talentované uchazeče je připraven stipendijní program.

Spolupráce

Široká možnost spolupráce s veřejnou i soukromou sférou v oblasti propagace, vzdělávání i sportu – kraje, města, obce, NP Šumava, praxe pro studenty z různých oborů, čeští výrobci, rozvojové projekty, sportovní marketing.

Veřejný zájem

Následování veřejných zájmů: zdraví obyvatelstva (sport), sociální a ekonomický rozvoj (nová pracovní místa), ochrana přírody (osvěta, obnova), rozvoj cestovního ruchu (organizace sportovních akcí).

Spojení s přírodou

Stavby projektovány v souladu s místním rázem krajiny. Přírodovědný studijní obor orientovaný na ekologii, poznávání procesů ochrany přírody v jiných zemích, společné projekty s NP Šumava.

Vzdělávání pro 21.století

Škola s cílem dlouhodobé práce s talentovanou mládeží. Kontinuální studium: gymnázium - VOŠ či VŠ. Kombinace tradičních metod výuky s možnostmi nových technologií a mezinárodním přesahem. Výběr z několika oborů. Konkurenceschopní absolventi, příprava budoucích profesionálních sportovců či na profese s uplatněním ve sportovní oblasti.

Co Vás zajímá

Záměr

 • Jaký byl popud pro vznik IMSA projektu?
 • Co se skrývá za projektem IMSA?
 • Čeho chcete projektem IMSA dosáhnout?
 • Jak bude projekt financován?

Škola

 • Jak bude škola fungovat?
 • Jak to bude se školným?

Lokalita

 • Proč jste si pro svůj projekt vybral právě Vimperk a Kvildu?
 • Jak se na Vaš plány dívají na Jihočeském kraji, který je zřizovatelem gymnázia ve Vimperku?
 • Co ve Vimperku a na Kvlidě vznikne a v jakém časovém horizontu?
 • Jak je projekt začleněn do územního plánu obcí?

Region

 • Jaké přínosy bude mít projekt pro oblast Šumavy?
 • Máme se bát nadměrné zátěže na krajinu? Nejsou pro rozvoj regionu přínosnější menší regionální projekty? Co se skrývá za projektem IMSA?

IMSA podpora osobností

HANA ŠRACHTOVÁ Interim marketing manager

HANA ŠRACHTOVÁ

“Marketing projektu IMSA mně dává příležitost být u zrodu unikátní myšlenky regionálního rozvoje přesahující hranice ČR. Tímto má profese získává další rozměr.”

JAN BENEŠ Grafika a webdesign, Beneš & Michl s.r.o.

JAN BENEŠ

“Myšlenka IMSA mě hned od počátku velmi nadchla! Jsem rád, že mohu být při realizaci tak smysluplného projektu.”

SIMONA BEJČKOVÁ Poradce pro dotace

SIMONA BEJČKOVÁ

“Koncepce IMSA dává potenciál pro smysluplné využití evropských dotačních titulů. Zaslouží si tedy promyšlené financování, které podpoří cíl projektu a uvede jej v život.”

RADEK SIEBER Chief Photo&Video Officer

RADEK SIEBER

“Sportovní fotografie je pro mě o zachycení toho nejlepšího momentu. Díky projektu IMSA mohu tyto okamžiky zprostředkovávat lidem do celého světa.”

PETR SUCHÝ video manager, 3 Guys Production

PETR SUCHÝ

“S natáčením sportů jsem začínal a dodnes je to věc, kterou natáčím nejraději. IMSA mi dává příležitost natáčet špičkové sportovce v krásné krajině a o výsledek se podělit s ještě širším publikem.”

JAKUB MICHL Grafika a webdesign, Beneš & Michl s.r.o.

JAKUB MICHL

“Od založení našeho studia se snažíme podporovat smysluplné projekty. Koncepce IMSA je přesně ten projekt, který má hlavu a patu a věříme, že v budoucnu bude stabilní základnou pro stovky sportovců. Právě proto jsme rádi, že jsme u toho!”

VÍT SPÁLENSKÝ Architekt, projektant

VÍT SPÁLENSKÝ

“Architektonický projekt IMSA je pro mne výzvou, jak mladým lidem vytvořit inspirativní prostor pro tělesný i duševní rozvoj. Přirozená návaznost sportovišť k NP Šumava ukazuje studentům i veřejnosti respekt k přírodě a jejím principům.”

Články z blogu